ΠΟ. ΦΥ. ΖΩ.

Η Φωτό Μου
ΠΟ.ΦΥ.ΖΩ
Νομίμως ανεγνωρισμένο Σωματείο αρ. εγκρ. 2203/95 - Μέλος του ΠΑΝΔΟΙΚΟ - Αλκιβιάδου 24, 104 40 Αθήνα Τηλ.-Fax: 210 88 14 677, Κινητό: 6979 314028
Προβολή πλήρους προφίλ

ΓΙΝΕ ΕΝΑ

ΓΙΝΕ ΕΝΑ

Aυτο ειναι...

Aυτο ειναι...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ TOM REGAN ΣΤΗ ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ - ΙΟΥΝΗΣ 2009

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 24.6.2009

Testing...One, Two, Three...

Παύσατε Πυρ Λεβέντες Πιστολέρο! Κυνήγι Τέλος!

12 Δεκ 2009


Το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (διαδικασία Αναστολών) με την υπ' αριθμ. 1337/2009 σημερινή απόφασή του αναστέλλει προσωρινά την υπ' αριθμ. 103382/2740/ 4.8.2009 απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης με την οποία καθορίζεται από 20.8.2009 έως 28.2.2010 η κυνηγετική περίοδος, τα είδη και ο αριθμός των θηραμάτων ανά κυνηγό, κ.λπ. Κατ' εξαίρεση το κυνήγι του αγριοκούνελου επιτρέπεται μέχρι 10 Μαρτίου 2010, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση. Η αναστολή της εν λόγω υπουργικής απόφασης ισχύει μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση από το ίδιο Τμήμα του ΣτΕ, επί της κυρίας προσφυγής (αίτησης) της Ένωσης με την οποία ζητάει την ακύρωση της επίμαχης υπουργικής απόφασης. Η κυρία προσφυγή είχε συζητηθεί στο Ε' Τμήμα την περασμένη Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009 και αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει, μεταξύ των άλλων, τα εξής: "Λαμβάνοντας προεχόντως υπόψη ότι στην κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος υποχρέωση του Κράτους προς προστασία του φυσικού περιβάλλοντος περιλαμβάνεται και η υποχρέωση προστασίας της άγριας πανίδας κατά την πλήρη ποικιλία της κρίνει ότι, εφόσον η προσβαλλόμενη απόφαση δεν ερείδεται επί εγκύρου και επικαίρου συνολικής επιστημονικής μελέτης ως προς τον κίνδυνο αφανισμού ή μειώσεως του πληθυσμού ενός εκάστου των θηρευσίμων ειδών, ενόψει ιδίως και των προαναφερθεισών πυρκαγιών, από την εκτέλεση της απόφασης αυτής πιθανολογείται ότι θα επέλθει βλάβη στην άγρια πανίδα λόγω σημαντικής μείωσης των πληθυσμών της, μη δυνάμενη να επανορθωθεί σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως". Επομένως, συνεχίζει η απόφαση, "συντρέχει λόγος χορηγήσεως της αιτούμενης αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης πράξεως". Ακόμη, η απόφαση του ΣτΕ αναφέρει, ότι με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση δεν επιβάλλεται απαγόρευση θήρας στο σύνολο των εκτάσεων που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές, ούτε όμως λαμβάνονται μέτρα για την προστασία των ειδών που διαβιούσαν σε καμένες εκτάσεις και αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε άλλες.© 2009 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝΔελτίο Τύπου 14 Δεκεμβρίου 2009

Την περασμένη Τετάρτη το Συμβούλιο της Επικρατείας συζήτησε την αίτηση ακύρωσης της ρυθμιστικής του κυνηγιού που είχε υποβάλλει ο κ. Α. Αγγελέτος εκ μέρους της Ζωοφιλικής Οικολογικής Ένωσης Ελλάδος. Η ρυθμιστική του κυνηγιού καθορίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον περασμένο Αύγουστο και έχει ισχύ για την περίοδο 2009-2010.


Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ήδη εισηγηθεί θετικά υπέρ της απόφασης ακύρωσης καθώς η παρούσα ρυθμιστική δεν πληροί τις βασικές προϋποθέσεις οι οποίες τίθενται από την κείμενη νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την ύπαρξη τεκμηριωμένων επιστημονικών μελετών ως προς τον πληθυσμό των ειδών των ζώων, της επίδρασης του κυνηγιού στα είδη, της επίδρασης των χρονικών ορίων της κυνηγετικής περιόδου στην αναπαραγωγική ικανότητα των ειδών, κ.α.


Η αρμοδιότητα για το κυνήγι έχει πλέον μεταφερθεί στο νέο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και όλα δείχνουν ότι η αντιμετώπιση της πολιτείας απέναντι στην «ψυχαγωγική» δραστηριότητα του κυνηγιού θα είναι διαφορετική.


Η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Ζωοφιλικών Σωματείων, εκπροσωπώντας πάνω από 80 σωματεία, τίθεται ενάντια στο «άθλημα» του κυνηγιού, όπως πολύ άστοχα έχει χαρακτηριστεί η κυνηγετική δραστηριότητα και δεν την αποδέχεται αφού διαταράσσει τις ισορροπίες της φύσης και προβαίνει ατελείωτες εκτελέσεις της πανίδας της χώρας μας χάριν ψυχαγωγίας. Το κυνήγι είναι μια βίαιη πράξη και δεν προάγει τον πολιτισμό μας και το σεβασμό προς τα άλλα όντα του πλανήτη αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο. Η πολιτεία οφείλει να αρνηθεί να δώσει επίσημη άδεια εξόντωσης τεράστιου αριθμού θηλαστικών και πουλιών για την προσωπική ευχαρίστηση των κυνηγών.


Καλούμε το Συμβούλιο της Επικρατείας και την Υπουργό Περιβάλλοντος να λάβουν υπόψη τους ότι η ανάγκη προστασίας της πανίδας της χώρας μας είναι επιτακτική. Η πολιτεία μέσω του υπουργείου πρέπει να λάβει μέτρα για να υποστηρίξει το δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών της χώρας να απολαμβάνουν τη φύση χωρίς να επιτρέπεται σε μια μειοψηφία ατόμων να τη σκοτώνουν και να την καταστρέφουν. Καλούμε την πολιτεία να δείξει με έμπρακτο τρόπο το σεβασμό προς τα άλλα όντα και να προωθήσει τις αξίες του πολιτισμού και όχι να στηρίζει τη βία που εμπεριέχεται στο κυνήγι.


Εκτιμώντας τις προσπάθειες που καταβάλλει η Υπουργός Περιβάλλοντος και αναγνωρίζοντας τη διαφορετική στάση της από αυτή των προηγούμενων υπουργών απέναντι στα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα, ζητάμε να σεβαστεί την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας και να μην πράξει όπως όλοι οι προηγούμενοι υπουργοί. Είναι καιρός η χώρα μας να στηρίξει τα αιτήματα των φιλοζωικών οργανώσεων και των φιλόζωων πολιτών που μέχρι τώρα έχει αγνοήσει και να απορρίψει τη ψυχρή δολοφονία ζώων και τις πράξεις που δεν προάγουν τον πολιτισμό, τη δημοκρατία και το σεβασμό προς τη φύση.

Η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Related Posts with Thumbnails