ΠΟ. ΦΥ. ΖΩ.

Η Φωτό Μου
ΠΟ.ΦΥ.ΖΩ
Νομίμως ανεγνωρισμένο Σωματείο αρ. εγκρ. 2203/95 - Μέλος του ΠΑΝΔΟΙΚΟ - Αλκιβιάδου 24, 104 40 Αθήνα Τηλ.-Fax: 210 88 14 677, Κινητό: 6979 314028
Προβολή πλήρους προφίλ

ΓΙΝΕ ΕΝΑ

ΓΙΝΕ ΕΝΑ

Aυτο ειναι...

Aυτο ειναι...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ TOM REGAN ΣΤΗ ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ - ΙΟΥΝΗΣ 2009

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 24.6.2009

Testing...One, Two, Three...

Animal Bank

26 Αυγ 2008

Όλοι οι φίλοι των ζώων σε όλο τον κόσμο έχουμε καταθέσεις σε διάφορες τράπεζες, χωρίς ιδιαίτερα οφέλη για εμάς τους ίδιους. Από την άλλη μεριά, χωρίς να το επιδιώκουμε, στηρίζουμε τεράστιους χρηματοπιστωτικούς ομίλους με τους οποίους δεν μας συνδέει καμία ιδιαίτερη σχέση. Δεν έχουμε ούτε κοινά οράματα αλλά ούτε και ανάλογες ωφέλειες. Ήρθε ο καιρός να στηρίξουμε την δική μας τράπεζα η οποία θα φροντίζει εκτός από τις οικονομίες μας και την ποιότητα της ζωής στον πλανήτη.

Το σύστημα αξιών της Animal Bank
• Όλα τα ζώα έχουν ίσα δικαιώματα και η τράπεζα οφείλει να τα υπερασπίζεται ισότιμα.
• Τα ζώα δεν εμπορεύονται και δεν αποτελούν κανενός είδους προϊόντα.
• Η ανωτερότητα του ανθρώπου απέναντι στα ζώα είναι ακριβώς η δυνατότητα που έχει να τα σεβαστεί, να τα βοηθήσει και να τους αναγνωρίσει το αναφαίρετο δικαίωμα τους στη ζωή.
• Μια ηθική ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα θα αναβαθμίσει γενικά την ποιότητα της ζωής στον πλανήτη.
• Το κέρδος δεν αποτελεί αυτοσκοπό για την τράπεζα, αλλά το μέσον με το οποίο θα επιτύχει την αποστολή της, να βοηθήσει τα ζώα όλου του κόσμου.
• Τα οικονομικά οφέλη από την δραστηριότητα της τράπεζας, θα έχουν ως αποδέκτη τους πελάτες της και τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε.
• Η καλή πίστη, η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η διαφάνεια και η ευθύνη της τράπεζας απέναντι στα μέλη και στους πελάτες της, αποτελούν και το κριτήριο της καλής λειτουργίας της.
• Η Animal Bank δεν πωλείται, δεν συγχωνεύεται, δεν τεμαχίζεται και δεν κληρονομείται.
• Οι εργαζόμενοι στην τράπεζα απολαμβάνουν όλα τα νόμιμα δικαιώματα των εργαζομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
• Η τράπεζα διαθέτει το αίσθημα της ευθύνης να ορίζει τον εαυτό της αρωγό σε κάθε προσπάθεια που προάγει την πρόοδο και σέβεται τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον.

Τα στάδια δημιουργίας της τράπεζας
Στάδιο Πρώτο:
Η δημιουργία ενός παγκόσμιου λογαριασμού για τα ζώα, σε κάποια θυρίδα παγκόσμιας εμβέλειας και κύρους τράπεζας, στον οποίο θα έχουν εύκολη πρόσβαση κατάθεσης όλοι οι πολίτες του κόσμου....Οι καταθέτες θα ενημερώνονται τακτικά για το μέγεθος των καταθέσεων.
Στάδιο δεύτερο:
Όταν ο λογαριασμός θα υπερβεί κάποιο όριο στο ύψος των καταθέσεων το οποίο μπορούμε και από την αρχή να οριοθετήσουμε, τότε θα μπορούμε να θέσουμε θέμα ίδρυσης ενός παγκόσμιου τραπεζικού οργανισμού, με τον χαρακτήρα μη κυβερνητικής οργάνωσης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (με την ευρεία οικονομική έννοια) με τίτλο Animal Bank και του οποίου το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων θα διατίθενται αποκλειστικά για την βοήθεια των ζώων.

Για την μορφή της τράπεζας έχουμε τις παρακάτω δυνατότητες:
1η Δυνατότητα: Ίδρυση τράπεζας μελών (μόνο) με δυνατότητα χρήσης μόνο από τα εγγεγραμμένα μέλη της τράπεζας. Τα μέλη θα έχουν αγοράσει μερίδες (όπως σε μια συνεταιριστική τράπεζα) και θα είναι φυσικά πρόσωπα που δεν θα συνδέονται με επιχειρήσεις ή οποιουδήποτε άλλου είδους οικονομικά συμφέροντα. Τα μέλη θα έχουν δικαιώματα ελκυστικά που θα προσελκύουν το ενδιαφέρον.
2η Δυνατότητα: Ίδρυση κανονικής τράπεζας, που θα διαθέτει όλα τα προϊόντα μιας τράπεζας, θα ανταγωνίζεται επάξια και θα δίνει αυξημένα κίνητρα για δημιουργία καλής πίστης και μιας καλής σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. Με μια σωστή διαχείριση των κερδών της μπορεί να αναπτύσσεται η τράπεζα με συμφέρουσες προτάσεις αξιοποίησης των κεφαλαίων των πελατών της με μεγαλύτερα επιτόκια στις καταθέσεις και μικρότερα στο δανεισμό από ότι σε μια κοινή τράπεζα προκειμένου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών που θα την στηρίξουν. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο μέρος από τα κέρδη της τράπεζας θα διατίθενται για το συγκεκριμένο σκοπό. Μπορεί τα τελικά οφέλη να είναι μικρότερα από εκείνα μιας κοινής τράπεζας, αλλά τα περιθώρια κέρδους είναι ήδη τόσο μεγάλα που πάλι με κέρδος θα γράφεται ο ισολογισμός της.

Τα μέλη
Μέλη της τράπεζας θα είναι όσοι διαθέτουν μερίδες της τράπεζας (Για την 1η δυνατότητα) ή έχουν λογαριασμό από κάποιο ύψος και πάνω στην συγκεκριμένη τράπεζα (Για την 2η δυνατότητα).
Τα μέλη της τράπεζας θα απολαμβάνουν σειράς δικαιωμάτων που θα δικαιολογούν τη σχέση τους με την τράπεζα. Θα έχουν υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων και χαμηλότερο χορηγήσεων από μια κοινή τράπεζα. Τα δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά κ.λ.π.) θα έχουν ευνοϊκότερους όρους και γενικά η σχέση της τράπεζας με τα μέλη της θα είναι δημιουργική και πάνω απ' όλα ανθρώπινη.

Οι διαχειριστές
Η σελίδα θα ενημερώσει για το όραμα τις παρακάτω φιλοζωικές οργανώσεις τις οποίες θεωρεί αξιόλογες, παρακολουθώντας την δράση τους για χρόνια και θα τις προτείνει αρχικά ως «διαχειριστές του οράματος» και στη συνέχεια ως διαχειριστές της τράπεζας.

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
1 WSPA (World Society for the Protection of Animals)(Παγκόσμια κοινωνία προστασίας των ζώων)
2 PeTA (People for the Ethical Treatment of Animals)(Άνθρωποι για την ηθική μεταχείρηση των ζώων)
3 IFAW (International Fund for Animal Welfare)(Διεθνές Ταμείο για την Ευημερία των Ζώων)
4 RSPCA (The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals)(Η Βασιλική κοινωνία για την πρόληψη της σκληρότητας στα ζώα)
5 ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) ( Αμερικανική κοινωνία για την πρόληψη της σκληρότητας στα ζώα )
6 ADI (Animal Defenders International) (Διεθνείς Υπερασπιστές των Ζώων)
7 GEARI (Group for the Education of Animal-Related Issues) (Ομάδα για την εκπαίδευση των σχετικών με ζώα θέματα)
8 Animals' Angels (Άγγελοι των Ζώων)
9 ANIMAL AID (Ενίσχυση των Ζώων)
10 WWF ( World Wildlife Fund )(Παγκόσμιο Ταμείο Άγριας Ζωής)
11 Eurogroup For Animals (Animal welfare organizations in Europe) (Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί για την Ευημερία των Ζώων)
12 VEGSOC (Vegetarian Society)(Κοινωνία των χορτοφάγων)
13 BUAV (Campaigning to end Animal Experiments)(Εκστρατεία για το τέλος των πειραμάτων στα ζώα)
14 FAACE (Fight Against Animal Cruelty in Europa)(Αγώνας ενάντια στην σκληρότητα στην Ευρώπη)
15 BORN FREE (Γεννημένος Ελεύθερος)

Θερμή παράκληση, προς όλες τις Οργανώσεις του πλανήτη που εργάζονται για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Ζώων: Ενώστε τώρα τις δυνάμεις σας γύρω από την ιδέα της Animal Bank για τη δημιουργία μιας νέας ισχυρής παγκόσμιας δύναμης υποστήριξης των δικαιωμάτων των Ζώων του πλανήτη. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τη σωτηρία των Ζώων και δεν πρέπει να χαθεί...!

Οι επενδύσεις
• Αλυσίδες καταστημάτων βιολογικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο.
• Καταστήματα καλλυντικών με βιολογικά μόνο πρώτες ύλες που θα φροντίζουν την εξωτερική αλλά και την εσωτερική ομορφιά του καταναλωτή.
• Φάρμες με ζώα που θα παράγουν προϊόντα προς εκμετάλλευση, όπως γάλα, αυγά , μαλλί κ.λ.π. (Το κρέας των ζώων δεν αποτελεί για την τράπεζα προϊόν.)
• Αγροκτήματα καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων παντός τύπου και είδους με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.
• Αλυσίδες εστιατορίων σε όλο τον κόσμο που θα υποστηρίζουν και θα προάγουν την υγιεινή-ηθική διατροφή.
• Πάρκα αναψυχής επίγεια και θαλάσσια για την ψυχαγωγία ανθρώπων που σέβονται την φύση στα οποία θα γνωρίζουν και θα συναντούν τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον.

Γίνε τώρα κι εσύ συνεργός στη δημιουργία της Παγκόσμιας Τράπεζας για τα Ζώα. Της πιο ανθρώπινης τράπεζας του κόσμου!

Σημείωση: Εμείς να ευχηθούμε καλό και γρήγορο ξεκίνημα!

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.animalbank.org/


Related Posts with Thumbnails